Høstkonsert

EVENT INFORMATION

Follesø Mannskor med Sangforeningen EKKO og Mannskoret Ljom i Tveit kirke

blandetkor
kor
mannskor
kirkekonsert
høstkonsert